Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah,maka dia akan membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang agama (HR Bukhari no.3116&Muslim no.1037).

Saudaraku,ciri orang yang dikehendaki baik bukanlah orang yang semata-mata banyak harta, jabatan tinggi, status sosial hebat,dll.

Tapi orang yang dikehendaki baik adalah orang yang difahamkan dalam urusan agamanya. Ketika beraqidah,aqidahnya benar. Ketika beribadah,ibadahnya benar. Ketika bermuamalah,muamalahnya pun benar. Dan kebenaran tersebut,adalah kebenaran yang dibangun di atas landasan yang tepat,yaitu Al Qur’an dan Sunnah.

Advertisements