… Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

(Q.s. An-Nahl:43)

Advertisements